O djelu

Ime autora
Yunchul Kim (KR)
Ime rada
Triaxial Pillars II
Godina rada
2017.
Vrsta rada
fluidna kinetička instalacija
Opis rada

Instalacija Triaxial Pillars II kontinuirano fluktuira kroz prostor. Metalne čestice u tekućini ponavljaju uzlazne i silazne pokrete te istovremeno stvaraju dinamične uzorke vlakana i praznina. Fluidno kretanje predočava nam iskustvo ambivalentnog materijalizma tvari, zamršeno u prostoru između tehničkih predmeta i estetskih objekata.

Ovaj kinetički rad sastoji se od planetarnih i spiralnih struktura s dvadeset i tri srednjih osi, dok je tekućina s nano fotonskim kristalima sm...više

O autoru

CV autora

Yunchul Kim je elektroakustični glazbeni kompozitor i umjetnik koji živi i radi u Berlinu i Seoulu. U svojim radovima bavi se umjetničkim potencijalom dinamike tekućina, meta materijala (fotonskih kristala) pogotovo kontekstom magnetohidrodinamike. Istraživanje prirode i dispozicije materije važni su faktori u njegovom radu te kroz zaokrete u materiji otkriva dispozicije materije u konstantnoj interakciji sa svijetom. Osnivač je Studio Locus Solus u Seoulu. 

Kontakt autora
yunchul.k@gmail.com
URL autora
yunchulkim.net