Gjino Šutić (HR): Slike pod visokom voltažom / Images in High Voltage

Images in High Voltage jednodnevna je radionica tijekom koje mladi imaju priliku istražiti povijest analogne fotografije pod visokom voltažom.

Gjino Šutić (HR): Tamni val / Dark Wave, 2017

U sklopu jednodnevne radionice Dark Wave primijenjuju se i ispituje odnose elektromagnetskih valova, zvuka, elektromagnetskih polja i organske kemije.