KONTEJNER je udruga koja se bavi interdisciplinarnim suvremenim umjetničkim praksama s posebnim fokusom na veze između umjetnosti, znanosti i tehnologije te umjetnost koja tematizira društvene normative. Više informacija na www.kontejner.org.
Opis poslova: Provođenje i koordinacija aktivnosti udruge u sklopu europskog projekta Future DiverCities (http://futuredivercities.eu/), sudjelovanje u...više

Kontakt
natjecaj@kontejner.org