O djelu

Ime autora
Ana Sladetić & Nika Jurlin (HR)
Ime rada
Crno korito
Godina rada
2017.
Vrsta rada
instalacija
Opis rada

Tamna je tvar nedefinirana materija. Znanstvenici je ne mogu vidjeti čak ni s pomoću napredne tehnologije, primjerice radioteleskopa i optičkih teleskopa. Tamna tvar nije nešto poznato i nikada nije bila direktno opažena. Ona je jedan od najvećih misterija današnje astrofizike. Njezino postojanje otkriveno je s pomoću gravitacijskih efekata poput kretanja vidljive tvari (zvijezda, plina, prašine), zakretanja svjetlosti na putu od izvora do opažača (gravitational lensing), njezina utj...više

O autoru

CV autora

Ana Sladetić rođena je 1985. u Vukovaru. Diplomirala je 2009., a doktorirala 2016. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Sudjelovala je na više od 105 skupnih te 11 samostalnih izložbi u Europi i inozemstvu, između ostalih: Derwent Art Prize, Mall Galleries, London, Velika Britanija, 2016.; PRIX DACOS 2015, Académie Royale des Beaux-Arts de Liège, Liège, Belgija, 2016.; New Prints 2014 – Summer, Christie’s, New York, SAD, 2014.; Aes...više

Kontakt autora
contact@anasladetic.com; nika@miltonia.com
URL autora
anasladetic.com