MALI GLOSAR GALERIJE MOČVARA

Galerija Močvara, projekt Udruženja za razvoj kulture "URK" pokrenut 2001. u sklopu Kluba Močvara. Zamišljen kao dugoročna ljubavna veza divljeg klupskog programa i suvremene umjetničke scene. Predstavlja domaće i strane umjetnike u klupskoj atmosferi začinjenoj koncertima i partijima. Sudara čestice umjetnosti i zabave snažnije nego akcelerator u CERN-u. Preuređuje galerijski prostor kluba u potpunosti i svaki put iznova. Donosi umjetničke radove kroz kreativnu fuziju kluba i kunsta. Uvrštena 2008. na HZSU-ov popis priznatih izlagačkih prostora. Do 2010. godine program je pod vodstvom Marijane Stanić u suradnji s Udrugom za poticanje kvalitetnog likovnog i općenito kulturnog razvoja „90-60-90“. U 2011. projekt ulazi u sasvim novu fazu: kustoski tim KONTEJNER publici će u galeriji razotkriti svu zavodljivost novomedijske umjetnosti s naglaskom na umjetnosti zvuka i progresivnu upotrebu tehnologije. Galerijski kabinet čudesa postat će tako pozornica na kojoj audio-vizualno susreće urbano, ne boji se devijantnog, mingla se s progresivnim, koketira s alternativnim, henga s uličnim... 

KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse(Zagreb, 2002.), kustoski kolektiv; nevladina udruga koja se bavi umjetnošću i teorijom, a posebno ju lože teme znanosti, tehnologije i tijela u suvremenom društvu. Organizira i producira niz festivala, izložbi i simpozija. Posvećena rušenju različitih društvenih tabua. 

Apstraktni film, jedan od oblika eksperimentalnog filma; povijesno se preklapa s pojavom vizualne glazbe; vizualno-auditivni doživljaj popraćen neobičnom pričom; izgrađen od jedinstvenih mogućnosti samog filmskog medija: oslanja se na pokret, ritam i svjetlo u stvaranju emocija i narativa koji oblikuje njegov specifičan bajkoviti svijet.

Ambisonika, tehnika punog sfernog surround ozvučenja; uz klasičnu horizontalnu ravninu pokriva izvore zvuka koji su ispod i iznad slušatelja. Za razliku od multikanalnih surround formata, kanali za prijenos zvuka omogućuju veliku fleksibilnost u postavu i broju zvučnika koji se koriste za reprodukciju zvuka. Tehnika je razvijena u Velikoj Britaniji 1970-ih.

Automatizacija, proces upotrebe različitih kontrolnih sustava za upravljanje opremom poput strojeva, tvorničkih procesa i telekomunikacijskih mreža uz minimalnu ili reduciranu ljudsku intervenciju. Termin se počinje upotrebljavati 1947. godine, kada General Motors osniva automatizirani odjel. Paradoks automatizacije glasi: što je automatizirani sustav učinkovitiji, to je za njegov rad bitniji ljudski doprinos. Drugim riječima, ljudi sve manje doprinose radu sustava, ali taj doprinos postaje sve važniji.

Balada, vrsta pjesme koja potječe od srednjovjekovne francuske chanson balladée ili ballade, koja se originalno izvodila kao plesna pjesma. Balade su bile karakteristične i za popularnu poeziju i pjesme britanskog otočja tijekom kasnog srednjeg vijeka. Krajem 19. stoljeća termin se počinje koristiti za polaganu, popularnu ljubavnu pjesmu, dok danas najčešće označava bilo koju sentimentalnu ljubavnu pjesmu, posebno iz pop ili rock žanra.

Biofizika, interdisciplinarna znanost koje se bavi živom materijom (organizmima) i proučava ih kroz discipline fizike i matematike, uz pomoć metodologije prirodnih znanosti – ukratko, znanstvena disciplina koja primjenjuje zakone fizike na biološke procese i fenomene. Znanost koja stoji iza jedne od najmlađih grana medicine (biofizikalne medicine), zaslužna za razvoj nanotehnologije, neuroznanstvenih otkrića, bioinžinjeringa, ali i nekih od najzanimljivijih istraživačkih suvremenih umjetničkih projekata.

Bio-umjetnost (engl. bioart), suvremena umjetnička praksa u kojoj umjetnici koriste žive organizme i/ili biološke strukture kao medij, pri čemu primjenjuju znanstvene metode rada poput kloniranja, biomedicine i genetskog inženjeringa. Kontroverza kod bio-umjetnosti proizlazi iz etičkih implikacija rada sa organskom materijom te debata oko razlike između “žive” i “živuće” materije. Termin BioArt (1997.) pripisuje se autoru poznatog genetski modificiranog fluorescentnog zeca, umjetniku Eduardu Kacu.

Bol, povratna reakcija organizma na ugrožavajuće podražaje koja dolazi iz mozga putem živaca i sinapsi te se manifestira kao neugodan osjećaj. Intenzitet boli ovisi o fizičkim i psihičkim faktorima, a mjera tolerancije na bol je individualna osobina. 

Buka (eng. noise), u standardnom jeziku "neželjen zvuk" generiran akustičnim ili elektroničkim sredstvima; najčešće se veže uz pojmove poput kakofonije, zvučnih nepravilnosti i improvizacije; kao medij u glazbi i umjetnosti pojavljuje se na početku 20. stoljeća; okosnica glazbenih pravaca s prefiksom post i srodnih žanrova u elektronskoj glazbi.

Dijagram (eng. diagram), sredstvo simboličke vizualizacije informacija i podataka kojim se iskazuje način na koji neki fenomen funkcionira; prikaz kojim se objašnjavaju odnosi između dijelova neke cjeline (npr. zvuk + slika + mehanizam kao dijelovi koji čine cjelinu - ambijent); dijagram razjašnjava one unutarnje, apstraktne mehanizme i operacije, omogućuje njihovo razumijevanje i pomaže shvatiti na koji način neka cjelina funkcionira.

DC motor, kratica za direct current motor (engl.), na hrvatskom se zove i istosmjerni motor. Naziv za elekrični uređaj koji direktno pretvara električnu energiju u mehaničku. Najčešće za to upotrebljavaju magnetnu silu i proizvode rotirajuće pokrete. 

E-tekstil, elektronički tekstil ili pametna tkanina, ime za tekstilni materijal koji sadrži utkane niti premazane provodljivim srebrom: niti provode struju zbog svog kemijskog sastava. Koristi se u projektima nosive tehnologije i omogućuje stvaranje 'mekih' strujnih krugova gdje je veći naglasak na nevidljivosti spoja između tekstilnog i elektroničkog dijela. Može provoditi dovoljno struje za funkcioniranje digitalnih komponenti - od jednostavnih senzora do mikrokontrolera.

Elektronički senzor, elektronička naprava kojom se izmjerena fizikalna pojava (poput temperature ili glasnoće zvuka) pretvara u elektronički signal. Signal je zatim moguće čitati pomoću instrumenta: računala, drugog senzora, optičkog uređaja, audio-vizualne naprave, čak i samog ljudskog tijela.

Energija, (1) sposobnost tijela ili mase da obavi neki rad, snaga koja pokreće rad nekog sustava (fiz.); (2) sposobnost da se djeluje; odlučnost ili odrješitost; (3) jačina izražavanja i iskazivanja osjećaja i snage. U svemiru tijela i sustavi koji ne posjeduju energiju ne postoje, a energija se ne može niti uništiti – može samo prelaziti iz jednog oblika u drugi i s jednog tijela na drugo. 

Fotonaponski efekt, naziv za pojavu tijekom koje se solarna energija (energija sunca) pretvara neposredno u električnu energiju unutar solarne ćelije, i to na atomskoj razini. Električna energija nastaje nakon što ćelija “upije” fotone koji izbijaju elektrone na njezinu negativnu stranu: između pozitivnog i negativnog sloja ćelije tada se stvara električna struja. Albert Einstein 1905. godine opisao je upravo temelje fotonaponske tehnologije - i za to, 16 godina kasnije, dobiva Nobelovu nagradu za fiziku.

Frekvencija, u fizici veličina simbola f ili n koja mjeri učestalost, broj oscilacija nekog sustava ili vala po sekundi, a mjerna jedinica joj je herc (Hz). Kolokvijalno označava često ponavljanje, periodičnost pojave ili procesa, vremensku gustoću događaja. U prenesenom značenju sintagma “biti na istoj frekvenciji” znači dobro razumijevanje, komunikaciju, međusobno slaganje.

Futurizam, pokret grupe talijanskih umjetnika s početka 20. stoljeća kojeg je obilježila estetika stroja, tehnologije, brzine, progresa kao trijumfa nad prirodom i tradicijom. Djelovali su u mnogim područjima: književnosti, slikarstvu, arhitekturi, plesu, filmu, a ideologom pokreta smatra se Filippo Tommaso Marinetti (1909., Le figaro, "Manifest futurizma").

Gastronomija, (1) umjetnost odabira, pripremanja i serviranja hrane i umjetnost uživanja u hrani; (2) specifična kulinarska tradicija ili prepoznatljivi kulinarski stil; (3) kulturološka disciplina koja istražuje i proučava hranu u širem društvenom kontekstu. U sva tri slučaja rijetko povezivana sa suvremenom umjetnošću, a gotovo nikad s eksperimentalnim sound art praksama.

Hidrotermalna kemija, područje kemije koje proučava kristalizirajuće tvari nastale u vodenim otopinama, pod visokom temperaturom i tlakom. Pojam "hidrotermalna" preuzet je iz geologije: primjerice, hidrotermalni otvor je specifična pukotina u zemljinoj kori na dnu oceana, a hidrotermalna energija proces preuzimanja energije iz vodene mase.

IEEE Elevate, serija događaja namijenjenih mladim inženjerima, studentima, stručnjacima i znanstvenicima. Atraktivna predavanja o inovacijama i nadolazećim trendovima u tehnologiji sudionicima pružaju ideje i inspiraciju za razvoj vlastitih karijera te stvaraju i učvršćuju veze u mladoj stručnoj zajednici. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) je najveća globalna strukovna organizacija posvećena unapređenju tehnoloških inovacija i izvrsnosti. Okuplja preko 400.000 inženjera, proizvodi više od 30% svih svjetskih publikacija iz područja elektrotehnike, elektronike i informatike, a u Hrvatskoj broji oko 800 članova. IEEE Elevate se organizira u sklopu aktivnosti GOLD (Graduates Of the Last Decade) - interesne skupine koja djeluje kao sastavni dio IEEE, a okuplja članove koji se nalaze u prvih 10 godina svoje profesionalne karijere. 
http://www.ieee.hr/ieeesection/gold

Illectricity festival, festival audio-vizualnih umjetnosti u organizaciji udruge Confusion. Festival izrazito multimedijskog karaktera, u sklopu kojeg se kroz tematske radionice, panel program, prezentaciju audiovizualnih dostignuća i iskustava i program izvedbenih umjetnosti na javnim, u kulturnim i klupskim prostorima grada Zagreba promiču različita umjetnička područja i djelovanja.

Improvizacija (glazba), kreativan čin stvaranja glazbene kompozicije u datom trenutku, bez prethodne pripreme i notnog zapisa; može nastati kao kombinacija glazbenih izvedbi i kao odgovor na izvedbu drugih glazbenika. Ponekad je improvizacija rezultat spontanih radnji, a ponekad je polazište određeni akord ili dio kompozicije. No neki glazbenici smatraju da je sva glazba odsvirana uživo u biti improvizirana  ̶  jer ju glazbenik nikada ne interpretira na isti način.

Interaktivna instalacija, prostorna intervencija temeljena na aktivnom/reaktivnom odnosu s posjetiteljem; umjetnički rad koji zahtijeva određeno djelovanje pojedinca unutar zadanog prostora.

Hibridan, pridjev koji potječe iz biologije i u doslovnom prijevodu označava potomka koji je nastao mješanjem dviju vrsta. Kolokvijalno se koristi također i za opis stvari i pojava nastalih kombiniranjem više različitih elemenata, dok u umjetnosti označava golemu količinu umjetničkih praksi - od novomedijskih vizualnih umjetnosti sve do suvremenog plesa.

High-tech (hrv. visokotehnološki), pridjev kojim se označava iznimno napredna i visoko specijalizirana tehnologija tipična za područja robotike, bio/nanotehnologije, programiranja. High-tech uvijek završava kao low-tech: zastarjela tehnologija koju većina odbacuje, dok ju neki kreativci ipak iznova koriste - i to uglavnom netipično, slobodno i neopterećeno.

LilyPad, Arduino mikrokontroler s nizom digitalnih ulaza i izlaza kojeg je dizajnirala profesorica na Massachusetts Institute of Technology, Leah Buechley. Elektronička naprava osmišljena zbog upotrebe u nosivoj tehnologiji; koristi se zajedno s provodljivim materijalima (elektronski konac, tekstil). Može se programirati, kao i svaki drugi Arduino mikrokontroler, za korištenje sa svjetlosnim ili temperaturnim senzorima koji iniciraju reakciju putem LED dioda, vibracijskih senzora ili zvuka. Specifičnost ovog mikrokontrolera je njegova perivost.

Luminoakustika, izvedbena forma koja se sastoji od svjetlosnih i zvukovnih elemenata, a definira tehniku i modalitete komponiranja i live izvođenja koji su utemeljeni na tim elementima. Eksperimentalno područje suvremenog sound arta koje razvija dvojac Lightune.G i u čijem su središtu prevođenje, sinkronicitet i konverzija između dva umjetnička medija: akustičnog (zvučnog) i svjetlosnog.

Membrana, naziv za selektivnu, polupropusnu barijeru organskog ili sintetičkog porijekla; u biologiji označava stanične i jezgrene membrane ili tkiva, dok se kod glazbenih instrumenata naziv često koristi za gornji dio bubnja – materijal kojim je presvučen njegov obruč.   

Micelij, mreža hranidbenih niti gljive, najčešće bijele boje, koja strukturom nalikuje vati ili paukovoj mreži i prorasta kroz podlogu na kojoj gljiva živi. Većina ljudi gljivom naziva ono što je njezin reproduktivni organ (poput cvijeta kod biljaka) - micelij je u biti “prava gljiva” koja se kod tog organizma skriva ispod površine, a u nekim slučajevima može dosegnuti i veličinu od nekoliko hektara.

Multimedijalna instalacija, trodimenzionalno umjetničko djelo koje po definiciji uključuje korištenje više medija, najčešće vizualne umjetnosti u kombinaciji sa zvukom, videom i/ili drugim medijima. Često specifična za mjesto u kojem je postavljena (engl.site-specific) i za koje je posebno osmišljena sa svrhom redefiniranja prostora u koji je smještena.

Natrijev silikat (Na2SiO3, Na2SiO3·9H2O), kemijski spoj nastao reakcijom kremena i natrijeva karbonata na oko 1400 ℃. Reakcija proizvodi transparentnu, bijelu ili sivkasto-bijelu kristalnu otopinu. Zbog natrijeve baze, otopina ima visok PH i u interakciji s kiselinama često djeluje neutralizirajuće. Natrijeve metasilikate nalazimo primjerice u proizvodima za čišćenje kućanstva

Orkestar, u staroj Grčkoj dio kazališta između scene i gledališta, u suvremenoj kulturi naziv za skupinu glazbenika koji pod ravnanjem dirigenta zajedno izvode glazbena djela. Najčešće objedinjuje više različitih vrsta glazbala, a najpoznatije vrste orkestra su komorni, simfonijski i gudački. I naravno šivaći.

Partitura, okomito uređen zapis glazbenog dijela komponiranog za više dionica, omogućuje obuhvaćanje svih nota koje se izvode istodobno u jednom pogledu. Za kompozicije izvedene na Šahtofonu (Šahtofonije umjetnika D.B. Indoša) koriste se kolorističke grafičke vokalno instrumentalne partiture – papirnati svici čiji se grafički sadržaj u crvenoj, žutoj, zelenoj i plavoj boji igra grafikom upozorenja od nuklearne opasnosti, i ukazuje na različite intenzitete zvučnosti vibracija opruga i glasa.

Philoscifi (sci-phi, philofiction), filozofija znanstvene fantastike i/ili filozofska znanstvena fantastika, književno-teorijski žanr koji se bavi filozofskim pitanjima kao primarnom tematikom u znanstveno-fantastičnom kontekstu - iako je filozofija u znanstvenoj fantastici barem posljedično uvijek prisutna. Teme i diskusije diskurzivne filozofije transponiraju se u SF žanr: uloga društva, značenje života, etičnost, uloga umjetnosti, moć razuma, oblikovanje čovjeka iskustvom. Moćan teorijski alat za analizu ideja u odnosu na prostorno-vremensku dimenziju.

Piezoelektrični mikrofon (piezo), uređaj koji konvertira zvučne valove u električnu struju pomoću kristalnog ili keramičkog medija. Električni napon nastaje savijanjem, pritiskanjem, pokretanjem i sličnim izlaganjem medija sili; svojstvo materijala prema kojemu, pri izloženosti sili, nastaje električni napon naziva se piezoelektricitet. Često se koristi kao kontaktni mikrofon kojim se pojačava zvuk akustičnih glazbala, bubnjeva, zvukova u netipičnim okruženjima - od podmorja i visokotlačne okoline do ljudske utrobe. Upravo zbog toga je naročito drag noiserima i eksperimentalnim sound umjetnicima.

Real-time video je video prijenos uživo I implicira da nema vremenskih zakašnjenja ili ona barem nisu jasno uočljiva. Real-time u medijima je metoda naracije u kojoj su događaji zabilježeni I reproducirani istovremeno dok ih publika doživljava.

Ritam, niz koji definira regulirano ponavljanje različitih elemenata u nekom vremenskom periodu: zvukova i tišine, plesnih koraka ili riječi, riječi i ritmičkih figura u poeziji. U glazbi, ritam je važno sredstvo izražavanja i interpretacije neke ideje, a odnosi se na niz tonova i stanki različitih trajanja u sklopu jedne kompozicije.  

Ritam mašina, elektronički glazbeni instrument koji imitira zvukove bubnjeva i ostalih udaraljki, te često bas liniju. Najčešće je vezana uz elektronsku glazbu i žanrove kao što je house, iako se u suvremenoj glazbi koristi u raznim žanrovima. Novije ritam mašine omogućuju produkciju jedinstvenih zvukova i tonova, stvaranje playback sampleova i veliku slobodu komponiranja. 

Sampler (engl.), elekronički glazbeni instrument koji za generiranje zvuka koristi snimljene zvučne zapise. Snimke u sampler pohranjuje sam korisnik koji “svira” trigeriranjem programa putem određenog mehanizma (sekvencer, tipkovnica, klavijature)  ̶  slično nastanku kolaža u likovnim umjetnostima. Instrument je za komercijalnu upotrebu bio dostupan tek od sredine 1970-ih.

SFeraKon, prva na ovim prostorima znanstveno-fantastična konvencija koja se razvila iz Sajmova znanstvene fantastike 1983. godine, od kada se održava bez prekida u organizaciji Društva za znanstvenu fantastiku SFera iz Zagreba. 36. Dani znanstvene fantastike – SFeraKon 2014. – održat će se od 16. do 18. svibnja 2014. godine u Zagrebu, u prostorijama Fakulteta elektrotehnike i računarstva i posvećeni su paralelnim svjetovima i alternativnoj povijesti.

Sinestezija u umjetnosti (grč. syn, zajedno, i aesthesis, osjet), istovremeni doživljaj dvaju ili više podražaja; umjetnost koja aktivira sva osjetila; neobične kombinacije zvukova prevedenih u slike, boja prevedenih u zvukove; odnosi se na niz umjetničkih eksperimenata kojima se istražuje interakcija osjetila; povezuje se sa žanrovima vizualne glazbe, audiovizualne umjetnosti i apstraktnog filma.

Singerica, popularna šivaća mašina marke Singer prvi put proizvedena 1851. godine u američkoj saveznoj državi Tennessee. Danas sinonim za modernizaciju ručnog šivanja, tekstilnu kućnu radinost, industrijalizaciju, a u iznimnim slučajevima vrlo efektno upotrebljavana i u suvremenoj umjetnosti zvuka.

Site-specific (engl.), označava umjetničko djelo koje je nastalo za točno određenu fizičku lokaciju. Umjetnici koji stvaraju site-specific radove u planiranje i izradu uvijek uključuju obilježja te lokacije - koja radom naglašavaju ili posve transformiraju. Prvi put su termin na ovaj način upotrijebili mladi američki kipari tijekom 1970-ih.

Sound Art Inkubator, produkcijski poligon Galerije Močvara usmjeren prvenstveno (ali ne i isključivo) prema mladim i nedovoljno afirmiranim autorima i umjetnicima koji se na različite kreativne načine bave zvukom; osmišljen kako bi stimulirao produkciju sound radova mladih domaćih umjetnika i pružio im konkretnu financijsku, infrastrukturnu, kolaboracijsku, edukacijsku i prezentacijsku podršku. Pokrenut 2012. godine kroz otvoreni javni natječaj i realiziran prvi put u ožujku 2013., kroz višednevni radioničko/performersko/izložbeni sound event tijekom kojeg je šestero mladih i perspektivnih domaćih sound art snaga uspješno spojilo interaktivni DIY, field recording, circuit bending i biohakiranje.

Surround sound (engl.), tehnika obogaćivanja kvalitete reprodukcije zvuka dodatnim zvučnim kanalima iz zvučnika koji okružuju slušatelja i daju zvuk u promjeru od 360° u 2D horizontalnoj ravnini. Karakteristika surrounda je poboljšavanje percepcije prostorne dimenzije zvuka i ovisnost o poziciji slušatelja koji ima sposobnost odrediti lokaciju izvora zvuka. Tako primjerice, postoji uvijek optimalno mjesto za slušatelja gdje se najbolje čuju zvučni efekti.

Surveillance art (engl.), korištenje nadzornih tehnika u umjetnosti u svrhu propitivanja sveprisutnog procesa nadzora i s njim povezani tehnologija. Kritička umjetnička reakcija na nadzor – čin usmjerenog nadgledanja nekoga ili nečega najčešće s ciljem kontrole, sprječavanja neželjenog ponašanja, aktivnosti i utjecanja, navođenja, upravljanja i zaštite promatranog pojedinca.

Suvremeni ples izvedbena umjetnost nastala sredinom 20. stoljeća kao kombinacija elemenata modernog plesa i klasičnog baleta, ali i nezapadnjačkih kultura; često upotrebljivan kao termin za opis vrsti plesa koje nisu u domeni klasičnog jazza ili tradicionalnih narodnih plesova.

Šaht Arkestar, projekt autora DB Indoša zasnovan na konceptu izvođenja šahtofonskih partitura (kompozcija za instrumente zvane Šahtofoni). Na Šahtofonu Bravarski stol, tri Gus željezna Šahtofona, četiri Bačva Šahtofona i šest ručnih Šahtofona, opremljenih kontaktnim mikrofonima, wah i volumen pedalama, Šaht Arkestar buči Šahtofonije, a pokretne slike rada ruku i opruga hvataju se nadzornim kamerama smještenima u unutrašnjosti Šahtova.

Šahtofon, opružni muzički stroj umjetnika Damira Bartola Indoša čija je tajna u kolektivnom asemblažu vodoravno i okomito nategnutih opruga različitih dužina i debljina pričvršćenih za unutrašnjost šaht-konstrukcije za prijenos vibracija ruku i opruga. Interaktivnu audio-video skulpturu Šahtofon za komorno ekstremno muziciranje za dvije, četiri, šest i osam ruku čine sjećanja na preparirani pianino, koji se u nepokretnom stanju animira dodirom ruku po oprugama, potezanjem, trzanjem i vibriranjem opruga ili kretanjem samog instrumenta koji proizvodi tihu šahtofoniju.

Teethphones, uređaj koji pretvara usta u organ sluha, a lubanju u vibracijski zvučnik; omogućuje slušanje zvuka u zrakopraznom prostoru, u vakuumu. Da bi čovjek dobio iskustvo slušanja zvuka na Mjesecu (onakvo kakvog ga poznaje tu, na Zemlji), zvuk bi morao izazivati vibracije lubanje. Teethphones omogućuju upravo to: zagrizom u “zubilice”, male vibracijske pretvornike nalik lizaljkama, naprava omogućuje prijenos zvučnih vibracija preko zuba i lubanje do unutarnjeg uha. Zvuk je na taj način bliže čovjeku nego ikada prije - toliko blizu da postoji u samoj njegovoj glavi, kao zvučna vibracija kostiju lubanje.

TR-808, jedna od prvih elektroničkih ritam mašina koju je bilo moguće programirati. ‘TR’ u nazivu znači Transistor Rythm, a na tržište ju je uvela tvrtka Roland Corporation ranih 80-ih godina. Izvorno se proizvodila kao alat za rad glazbenika u studiju i stvaranje demo snimaka. Ritam mašine ovog tipa omogućuju brzo i jednostavno reproduciranje ritma, a specifičnost TR-808 mašine su zvukovi ekstremno niskih frekvencija i velika mogućnost varijacija zvuka različitih udaraljkaških instrumenata. TR-808 se koristila na najviše popularnih hit albuma, više od ijedne druge ritam mašine, i danas uživa ikonički status u glazbenoj industriji.

Umjetnost zvuka (engl. sound art), pravac u suvremenoj novomedijskoj umjetnosti; šik naziv za eksperimentalni pristup novim i zastarjelim tehnologijama reproduciranja zvuka iliti svaka umjetnost naglašene auditivne komponente. Uključuje sve moguće akustične inovacije, zvučne performanse, manipulaciju šumom, bukom, elektronikom/digitalijom. Umjetnost drugačijeg stvaranja zvuka i umjetnost novog doživljavanja, slušanja zvuka.

Uradi Sam (eng. DIY – Do It Yourself), (1) proces samostalnog osmišljavanja, izvođenja i rješavanja nekog zadatka, stvaranja predmeta ili modificiranja njegove funkcije; podrazumijeva pronalazak kreativnih rješenja bez stručne, profesionalne pomoći; (2) kulturološki, sinonim za pokret koji tehnologiju promišlja i koristi slobodno, kreativno i neovisno o mainstream obrascima i konvencijama.

Uštimavanje, standardnim hrvatskim jezikom ugađanje, proces kojim se parametri nekog instrumenta ili uređaja mijenjaju kako bi se postiglo specifično poboljšanje u radu ili korištenju. U glazbi, uštimavanje instrumenta prethodi sviranju ili komponiranju i kreće od postizanja jednog čistog tona prema kojemu se onda definiraju ostali tonovi.

Vakuum, ideja prostora koji ne sadrži nikakvu materiju niti tvar, u bilo kojem agregatnom stanju. Potpuno prazan prostor u kojemu ne postoje čestice i kojeg je zapravo nemoguće postići u stvarnosti. U praksi se zato može govoriti samo o relativnom vakuumu - prostoru manje ili veće praznine u kojemu gustoća čestica određuje razinu “vakuumiranosti”.

VVVV, hibridna vizualno-tekstualna programska okolina za laku izradu i razvoj prototipa. Dizajnirana kako bi olakšala rukovanje većim medijskim sustavima i integriranje s fizičkim sučeljima, izradu ‘motion’ grafike u stvarnom vremenu te audio i video materijala koji mogu ulaziti u interakciju s više korisnika istovremeno.

Zeitgeist, duh vremena ili duh (povijesnog) razdoblja, ere, perioda; čine ga ideje, vjerovanja, intelektualne težnje koje određuju dominantno raspoloženje i glavne karakteristike nekog perioda u ljudskoj povijesti. Iako se riječ najčešće pripisuje Hegelu, njemački ju filozof nikada nije upotrijebio. Intelektualna, kulturna i moralna klima koja obilježava određeno društvo u određenom vremenu. 

Zvučna instalacija (engl. sound installation), vrsta umjetničke instalacije koja koristi zvuk kao jedan od osnovnih kreativnih elemenata - ali ne i jedini. Po upotrebi medija iznimno fleksibilna i slobodoumna, neodvojiva od prostora u kojemu je postavljena. Umjetnička forma koja se oblikuje kroz vrijeme i koristi ga kao medij: (1) jer je u odnosu s prostorom privremeno i (2) jer je zvuk koji generira određen trajanjem u vremenu. 

Zvučni performans (engl. audio/sound performance), hibridna izvedbena umjetnička forma; uključuje fizičko sudjelovanje umjetnika – a često i publike, te raznorazne vizualne senzacije, teatralne i audio-novotarije. Pretvara umjetnika u zvučnog nomada, a prostor galerije u jedinstveni super-sonični art-ambijent. Poslastica za sve glazbenike, DJ-e, VJ-e, audiofile i muzikomane. I pokojeg hakera. Pogotovo ako je audio performance “made in Slovenia”, baš poput onih kojima se otvara ovogodišnji program Galerije Močvara. 

Zvučni valovi (engl. sound waves), naziv za prijenos mehaničke energije kroz prostor titranjem elastičnog sredstva. Niz nepravilnosti koje uzrokuje prijenos energije u nekom mediju.