Lightune.G (HR): Lighterature Reading

Lighterature Reading temeljen je na metodi konverzije svjetla iz svjetlosnih objekata u tonske slike korištenjem fotonaponskog efekta solarnih panela.

Lightune.G (HR): Route 666

Osnova rada Route 666 je odnos slučajnih svjetlosnih elemenata potrebnih za nastanak zvučne slike. 

Saša Spačal (SI), Ciklusi, 2015

Performans sa zrikavcima Acheta Domesticus.