O djelu

Ime autora
Iva Ćurić
Ime rada
E-MITATION
Godina rada
2015.
Vrsta rada
instalacija
Opis rada

24.09. - 04.10.2015.
-----------------------------
E-MITATION je svjetlosno-toplinska prostorna instalacija koja primarnim medijem električnog grijača ekvivalira postojanju Sunca kao središnje zvijezde s najvećom energijom unutar Sunčevog sustava.
Veličina kružnog grijača postavljenog na strop proporcionalno je umanjena u odnosu na Sunce tako da je površina Sunca 2 392 314 931 013 657 371 753 663,422920 puta veća od površine grijača, dok je tempera...više

O autoru

CV autora

Iva Ćurić (1984.) diplomirala je 2010. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, Nastavnički odsjek, smjer grafika, u klasi prof. Ines Krasić. U razdoblju od 2006. do 2007. studirala je duboki tisak na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani, u klasi prof. Lojze Logara. Izlagala je na nekoliko samostalnih i više skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu.
Područje istraživanja najčešće temelji na prikazivanju vrlo jednostavnih svakodnevnih materija, primijenjivanih od ...više

Kontakt autora
curiciva@gmail.com